درباره من

من رامين كریمی، روانشناس و نويسنده، زاده ی بیست و چهارم آذر ماه هزار و سیصد و پنجاه و شش در تهران هستم. در پیشینه ی حرفه ای ام همكاری با دانشگاه هایی چون علامه طباطبایی، دانشگاه آزاد، و دانشگاه شهيد رجایی در كنار رواندرمانی و آموزش های تخصصی و عمومی، تاليف و ترجمه ی بيش از ٤٠ عنوان كتاب، تدوين و اجرای دوره های ميان رشته ای از جمله عصب روانشناسی سردرد، روانشناسی شناختی، تحليل رفتارمتقابل، زبان بدن و يونگ به چشم می خورد.

 

همچنین سرپرستی وب سايت بالندگی، نخستين پورتال و مرجع روانشناسی مثبت گرای ايرانی يا سايكونيك، برگزاری دوره های ثبت شده درزمینه ی شناخت درمانی با شيوه مثبت، روانشناسی مثبت گرای ايرانی، دوره ی مديريت راهبردی زندگی، و خدمات ویژه ی اتاق فکر در خانه ی بالندگی، در كنار مطالعه و بررسی عصب- روانشناسی اختلال های روانی، هم سو با نیازهای روانشناختی نسل نوی ایرانِ هزار و چهارصد و پس از آن از ديگر خشنودگرهای زندگی ام هستند.

افتخار همکاری با این سازمان ها/موسسه ها را داشته/دارم.