چگونه روابط مثبت و سازنده برقرار كنيم

دسته بندی: 
خودیاری

چگونه روابط مثبت و سازنده برقرار كنيم

رامين كريمی

 

 

(( كليد موفقيت فرد در روابط اجتماعي صراحت ، فداكاري و از خود گذشتگي است ))

 

    امروزه ارتباط با ديگران يكي از مهمترين و درعين حال  با ارزشترين  بخش از زندگـي هـريك  از مـا را تشكيل مي‌دهد . هر يك از ما چه در محيط خانه و چه در محل كـار ،  بـا ديگـران  بـه نوعـي در ارتبـاط هستيم . به واقع  بيشترين ساعات عمر هر يك از ما با ديگران سپري مي‌شود . در نتيجه ،  نوع ‌ اين ارتباط  در زندگي هر كس نقش بسيار مهمي را ايفا مي‌كند . اگر نحوه ارتباط با مردم صميمـي ، دوستانـه و مثبت باشد اوقات زندگي دلپذير  مي‌شود و يـا  به عبارتـي ديگر در گذر عمـر اثري دلچسب بـر روحيه ما باقـي مي‌گذارد و  بالعكس در صورتي كه نـوع اين ارتباط خصمانه و توأم  با  احساسات منفـي باشد ، تحمل هـر لحظه از آن را طاقت فرسا مي‌سازد .  با اميد به اين كه هر يك از مـا در خانه ،  جامعه ،  محيط كار  و  ...  روابط متقابل مثبت  و كـارآمـدي را هنرمندانه با ديگران  بنا  نهيم .

 

يك ضرب المثل روسي : كلامي كه بر زبان رانده مي‌شود ، همانند اين است كه به پرواز در مي‌آيد ،  زيرا ديگر نمي‌توان آن را باز پس گرفت .

 

  توانايي سازش  با ديگران ، جهت كسب موفقيت در تمامي گامهاي زندگي بسيار مفيد است . شخص چه مدير باشد چه پزشك ، مهندس يا معلم ، دانش‌آموز و يا حتي خانه دار ، روشي را كه او در مقابل مردم پيش مي‌گيرد ،  در ايجاد حالت زندگي او و در ايجاد يك زندگي دلپذير و يا زجرآور بسيار تعيين كننده است .

   در شغل وحرفه و همچنين در زندگي مي‌توان  از  نوع بر قراري  روابط  بـه عنوان  وسيله‌اي جهت تسريع امور اساسي بهره برد . وقتي روابط با مردم سالم ، بي‌آلايش ، دلپذير و توأم با احترام متقابل باشد باعث افزايش طول عمـر شده و اساس پيشرفت و رشد را در آينده  بنا مي‌نهد . ايـن روابط مثبت در زندگـي ما به گنجينه‌اي مبدل مي‌شود كه بيش از دارايي‌هاي مادي آن را غني ساخته و مي‌تواند در اوقات سخت زندگي تداوم آن را حفظ  نمايد  از سوي ديگر ، ترشرويي و كج خلقي در رابطه با مردم و در نتيجه با خـود ، بدبختي بـه همـراه آورده و  بـه احساسات خصمانه دامن مي‌زند كه حتي بنا به عقيده محققان علم روانشناسي مدرن ، در درازمدت باعث بيماري  و كسالت مي‌شود . بنابر اين همه ما‌ علاقـه‌منديم كه بتوانيم كه در ارتباط با مردم روابط متقابل سالمي را هنرمندانه بنا  نهيم .

  كليد موفقيت يك فرد در روابط اجتماعي ،صراحت ،  فداكاري و  از خود گذشتگي است . فرد خود خواه  به سختي مي‌تواند در روابط انساني به مو فقيتي دست يابد .

    جهت بهبود روابط متقابل هفت نكته كاربردي به شرح زير وجود دارد كه در صورت اهميت دادن به آنها ، نتايج مثبتي در روابط به بار خواهد آمد :

 

 

 

 

اول :  من قبول مي‌كنم كه اشتباه كردم .                                   

دوم :  كارتان را  به خوبي انجام  داديد .

سوم :  نظر شما چيست ؟                                                     

چهارم :  اگر شما بخواهيد .

پنجم :  تشكر مي‌كنم .                                                       

ششم :  ما

هفتم :  بي اهميت ترين كلمه « من »

 

 

  اگر فردي به شخص ديگر سالم  و مثبت بنگرد ،  احتمال دارد ديـدگاه منفـي طرف مقابل را مثبت نمايد . البته هيچ تضميني وجود ندارد كه هميشه اين اتفاق بيفتد . روراستي از جانب هر فردي به سادگي احتمال موفقيت را  افزايش مي‌دهد . (خوبي خوبي مي‌آورد )

    ممكن است اين گونه به نظر برسد كه در موقعيتهاي مختلف و هنگام بـرخوردهاي متقابل ، توانايـي پيش گرفتن رفتار مؤثر ،  با ميزان موضع‌گيـري منطقي ما در رفتار با اطـرافيانمان به نسبت مستقيم تغيير مي‌يابد . اين رفتار ممكن است به چهار شكل مهم بروز نمايد :

  

 ۱ـ من كار درست را انجام مي‌دهم ، طرف مقابل يا اشتباه مي‌كند يـا احمق است ، و يـا هر دو .

    ۲ـ من در موضع غلطي قرار گرفته ام ، موقعيت طرف مقابل منطقي است .

    ۳ـ هر دو طرف روش‌هاي غير منطقي را  اتخاذ  نموده‌اند .

    ۴ـ هر دو طرف منطقي رفتار مي‌كنند .

 

  به ندرت هـر يك از ما مـي‌پذيرد كه ممكن است اشتباه كـرده باشد ، و اينگونه رفتارها هستند كه پايـه انحراف در روابط انساني را  ايجاد نموده و باعث ايجـاد احساسات بيمارگونه و همچنين خصومت مي‌شوند . اگر بر حسب اتفاق در موقعيت اقتدار و قدرت قرار گيريم ، ديگر برايمان اهميتي ندارد كه رفتارمان منطقي است يا غير منطقي . آنقدر پا فشاري مي‌كنيم تا هميشه پيروز باشيم . اين موقعيت به مثابه اين است كه هر چه من پيش مي‌افتم طرف مقابل عقب مي‌افتد . فقط خدا مي‌داند كه توازن قدرت تا چه مدت به دلخواه ما ادامه خواهد يافت .

    به واقع هيچ كس آنقدر قوي نيست كه بتواند باقي بماند . وقتي ايـن نوسان بـه سوي ديگر تغيير جهت پيدا كند ، مشكلات سر برآورده و دوره اي سخت پيش روي ما قرار مي‌گيرد . اينگونه به نظر مي‌رسد كه در ديدگاهي كه بر مبناي عمل استوار است ،  با تمامي مردم به يك روش برخورد مي‌گردد ؛ روشي صادقانه ، اخلاقي و معنوي . معيار اين نوع عملكرد بر اين مبنا استوار است كه آنچه را بـراي خود نمي‌پسندي بـراي ديگران نيز مپسند . اما اين روش در بيان بسيار راحت‌تر است تا در عمل . انحرا فات اجتماعي در اصـول اخلاقي هنگامي بروز مي‌نمايد كه علايق يا غرور ما در معرض خطر قرار گيرد .

    هنگامي كه شعور اجتماعي فرد ديگري آسيب مي‌بيند براي ما مطلب كم اهميتي است ، ولي هنگامي‌كه غرور خودمان جريحه دار مي‌گردد شدت تأثر آن ضربه روحي را بهترحس مي‌كنيـم . ممكن است ايـن گفتـه درست باشد كه هرگاه شخصي به ديگري تهمت مي‌زند ، مانند اين است كه خطـي بر روي شن رسم مي‌شود . يعني تأثير آن به زودي از بين مي‌رود ، اما براي كسي كه به او توهين شده اين تأثيـر مانند نقشي است كه بر روي يك صخره حك شده باشد ،  به اين معني كه اثر آن تا مدتها باقي مي‌ماند .

   اگر مقداري پول از كسي دريافت كنيد ، مبلغ كمي به نظر مي‌آيد ولي اگر قرار باشد همان مبلغ را به كسي پرداخت كنيد ، مبلغ زيادي به نظر مي‌رسد .

    به احتمال زياد بزرگترين علت ناتواني ما انسانها در بكارگيري برخوردي مؤثر در روابط انساني ، ناكامـي در پذيرش مفهوم امور و جريانات از ديدگاه ديگران است . آنهايي كه داراي اين مهارت هستند ، مي‌توانند در روابط متقابل انساني توفيق يابند .

 

رامين كريمی

روانشناس و مدرس دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

اگر این مطلب برایتان جالب بود آن را روی شبکه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید