آنچه هرمعلمی بايد بداند

راهنمای کاربردی اولیا و مربیان
نویسنده: 
رامین کریمی
از مجموعه: 
شناخت درمانی برای خانواده
مناسب: 
راهنمای کاربردی اولیا و مربیان
بها: 
۳۰۰۰ تومان
نوبت چاپ: 
دوم
ناشر: 
بهار سبز

آموزش و پرورش از جمله حساس‌ترين گستره‌هاي زندگي بشر است. چرا كه شامل پديده‌هاي گوناگوني مي‌شود كه از يك‌سو ريشه در روان‌شناسي و ساير علوم انساني داشته و از سوي ديگر به‌فيزيولوژي مغز، ساختار حافظه و يادگيري مربوط است. اگر دانش‌آموزان «در خطر» دچار ترس و اضطراب هستند. اين حالت كاركردهاي مغزي و شناختي آنها را مختل مي‌كند. از همين‌رو در اين كتاب به مباحث گوناگوني پرداخته شده كه كارايي بسيار بالايي در امر تدريس، افزايش انگيزه در دانش‌آموزان، فنون برخورد والدين با دانش‌آموزان و شيوه‌هاي برنامه‌ريزي دارد. براي مثال: برنامه‌ريزي تدريس، يك نرم‌افزار است. از آنجا كه هماهنگي ميان سخت‌افزارهاي آموزشي (كلاس‌ها، باغچه مدرسه، نماي ظاهري مدرسه و…) و نرم‌افزارهاي آموزش برنامه‌ريزي تدريس، برنامه‌ريزي تحصيلي، سامانه‌هاي ايجاد انگيزه…) براي بهبود وضع تحصيلي شاگردان از اهميت بالايي برخوردار است، هر روشي كه به‌اين هماهنگي كمك كند را مورد استقبال قرار دهيد. بدون توجه به‌بچه‌ها و ساختاري كه در آن آموزش مي‌بينند، هيچ برنامه‌ريزي توانايي دگرگوني اوضاع را نخواهد داشت

 

اگر این مطلب برایتان جالب بود آن را روی شبکه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید