زبان بدن

نویسنده: 
رامین کریمی
از مجموعه: 
شناخت درمانی برای خانواده
مناسب: 
خانواده و متخصصین
نوبت چاپ: 
پنجم
ناشر: 
بهار سبز
تقدیم به: 
شیرزنان سرزمینم که تنها به خاطرفرزندانشان تن به زندگی مشترک ندادند.
اگر این مطلب برایتان جالب بود آن را روی شبکه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید