کودکان شاد با اعتماد به نفس و موفق

جدیدترین برنامه گام به گام روانشناسی مثبت گرا برای شکوفایی کودکان
نویسنده: 
رامین کریمی، عاطفه روشنایی
از مجموعه: 
روانشناسی مثبت گرا
مناسب: 
خانواده و متخصصین
بها: 
۱۲۰۰۰ تومان
نوبت چاپ: 
اول
ناشر: 
بهار سبز
تقدیم به: 
لبخند کودکان محک

یکی از مولفه هایی که بویژه در روانشناسی موج نو بدان پرداخته شده، شاخص بهباشی روانی است. مفهومی گسترده تر و فراگیرتر از شادمانی که علاوه بر آن، به داشتن حال خوب از حضور مجموعه ای از عوامل هیجانی، شناختی، جسمانی، اجتماعی و معنوی نیز می پردازد. به بيان ديگر پس از تولد رويكرد روانشناسی مثبت گرا، در گستره روانشناسی، ديگر تندرستی جسمانی به تنهايی بيانگر سلامت فرد نيست. و داشتن حالِ روانی خوب نيز به همان اندازه اهميت دارد.

شاخص بهباشی روانی شامل پنج ابزار آموختنی و مهارتی است:
ایجاد محیط سالم 
یادگیری
 تمرین بهباشی
ابراز وجود واجتماعی شدن
 خودپایی

 کتاب کودکان شاد، از منابع مورد تایید انجمن روانشناسی آمریکا و کتاب های پرفروش گردآوری شده و مسایل فرهنگی جامعه ایران در نگارش آن مورد توجه بوده است. 

از مجموعه روانشناسی مثبت گرا

 

اگر این مطلب برایتان جالب بود آن را روی شبکه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید