تحلیل رفتار متقابل

فكر می كنيد آماده ی وارد شدن به مرحله بعدی زندگی هستيد؟

منظورم پيشرفت ٢٠ درصدی در كار، تحصيل، ارتباط و شادمانی نيست

 صحبت من درباره ٢٠٠، ٥٠٠، و ١٠٠٠ برابر است

پانزده سال تجربه ی رواندرمانی و برگزاری كلاس های آموزشی در ايران و آمريكا پشتوانه ی محکمی برای آموزش عميق است و آموزش عميق

همان چيزی است كه همه مان در جستجوی آن هستيم

نام نویسی جدید به زودی

پیش ثبت نام کلاس ها

جهت پیش ثبت نام در در این کلاس فرم زیر را پر کنید: