خلق بِهباشی روانی

كارگاه بِهباشى

 

   بِهباشی  روانى يعنى دانش و توانايى پر كردن ليوان آبى كه نيمى از آن خالى است...

از كتاب "بهباشى روانى... "

 

دانش روانشناسى در هر دوره اى از تاريخ به فراخور روح جمعى و فلسفه ى حاكم بر جامعه، تغييراتى كرده است. از عصر ويكتوريايى كه به تولد انديشه روانكاوى كلاسيك انجاميد و رفتارگرايى كه زاييده مكتب نوگرايى بود و اوج تجلى آن كتاب آرمانشهرِ اسكينر، تا ديدگاه هاى فرانوگرا مانند درمان های شناختی-رفتاری ، مى توان اين نوزايى را ديد. اگرچه ديدگاه هاى جديد، اغلب رويكردهاى پيشين را رد نمى كنند اما زاويه ديد متفاوتى را به مقوله ى " انسان " پيشنهاد مى نمايند.

از گروه تازه ترين هاى دانش روانشناسی مى توان روانشناسى مثبت گرا را نام برد. كه جنبشی اعتراضى در روانشناسى معاصر است و جوهر ذاتى آن توجه و تمركز بر توانمندى هاست نه شناخت و درمان ناتوانى ها. به بيان ساده تر روانشناسى مثبت گرا مى گويد كه ما مى بايست بيش از اين ها بر توانايى هاى نهان و آشكار فرد توجه كنيم چرا كه رشد اين توانايى ها فرد را به تعالى مى رساند در حالى كه درمان ناتوانى ها به عنوان هدف نهايى رواندرمانى، تنها از فرد، موجودى متوسط خواهد ساخت. 

به بيان ديگر بهبودى فرد را شادتر نمى كند بلكه رنج هايش را التيام مى بخشد كه البته در روند آگاهى آدمى بسيار ارزشمند است اما كافى نيست. و اين موضوع كه التيام رنج هاى آدمى از او موجودى شادتر نمي سازد را نخستين بار مكتب شورشى روانشناسى مثبت گرا مطرح ساخته است.

یکی از مولفه هایی که بویژه در روانشناسی موج نو بدان پرداخته شده، شاخص بهباشی روانی است. مفهومی گسترده تر و فراگیرتر از شادمانی که علاوه بر آن، به داشتن حال خوب از حضور مجموعه ای از عوامل هیجانی، شناختی، جسمانی، اجتماعی و معنوی نیز می پردازد. به بيان ديگر پس از تولد رويكرد روانشناسى مثبت گرا در چهارچوب دانش روانشناسى، ديگر تندرستى جسمانى به تنهايى بيانگر سلامت فرد نيست. و داشتن حالِ روانى خوب نيز به همان اندازه اهميت دارد. اگر به دنبال منابع و مفاهيم جديد، كاربردى و با مطالب متفاوت هستيد، کارگاه بهباشى روانی تجربه بسيار ارزنده اى خواهد بود.

 

سرفصل های این کارگاه:

 • پیش به سوی بهباشی
 • یافتن راه
 • بهره برداری از نقاط قوت پنهان
 • شناخت فشارزاها
 • پیوند میان تن و روان
 • استفاده از نظام باورها برای احساس بهتر، بهتر شدن و بهتر ماندن
 • تله های فکری
 • افزایش بهباشی
 • ابراز وجود
 • معنای زندگی
 • جمع و گروه

هزینه

۵ جلسه دو ساعته ۲۰۰ هزار تومان

 

 

فكر می كنيد آماده ی وارد شدن به مرحله بعدی زندگی هستيد؟

منظورم پيشرفت ٢٠ درصدی در كار، تحصيل، ارتباط و شادمانی نيست

 صحبت من درباره ٢٠٠، ٥٠٠، و ١٠٠٠ برابر است

پانزده سال تجربه ی رواندرمانی و برگزاری كلاس های آموزشی در ايران و آمريكا پشتوانه ی محکمی برای آموزش عميق است و آموزش عميق

همان چيزی است كه همه مان در جستجوی آن هستيم

نام نویسی

پیش ثبت نام کلاس ها

جهت پیش ثبت نام در در این کلاس فرم زیر را پر کنید: